Assistant professor in the Department of Information and Communications Engineering DEIC at the Universitat Autònoma de Barcelona UAB.recentcontact

guillermo.navarro@uab.cat

GPG Public key (AA346E1A)

Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions.
Edifici-Q, Universitat Autonoma de Barcelona
08193 Bellaterra, Spain