departament
d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions

Màster en Informàtica Avançada
(Itinerari de Codificació, Compressió i Seguretat)

El departament organitza un itinerari de tercer cicle dintre del màster en Informàtica Avançada. Depenent del tí­tol d'ingrés, els estudiants han d'obtenir 60 o 120 crèdits ECTS.

Condicions i normativa per l'alumnat del màster

Existirà un tutor del treball de recerca (TTR), que serà el·legit per i d'entre els professors del màster. Fins que no es produeixi aquesta el·lecció exercirà de TTR el coordinador de postgrau del departament.
Un estudiant que es matriculi al primer curs del màster tindrà obligatòriament de tutor el TTR qui l'assessorarà sobre les lí­nies de recerca del departament i sobre les opcions de futur en cadascuna d'aquestes lí­nies, tant pel que fa a estudiants que treballin com a docents al departament com per aquells que no hi treballin. L'aconsellarà sobre quines assignatures matricular-se.
L'estudiant de màster té l'obligació d'assistir activament, mentre cursi el màster, al seminari de combinatòria i comunicació digital que es desenvolupa al departament durant el segon semestre.
Al finalitzar el treball de recerca, el TTR i l'estudiant valoraran i decidiran l'assignació d'aquest a una lí­nia de recerca en el cas que l'estudiant vulgui continuar amb el doctorat.

Programa de màster curs 2018-2019 Itinerari de Codificació, Compressió i Seguretat.


Per mes informació visiteu l'enllaç

Home | Contact | Web map
Divendres, 24 de gener de 2020. © 2006, dEIC. Administrator: webmaster {at} deic.uab.cat