departament
d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions

Cursos d'especialització 2018-2019

Cursos d'especialització oferts pel Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions el curs 2018-2019.

Tots els cursos d'administració de GNU/Linux tenen un enfoc clarament pràctic i es duen a terme al laboratori del Departament a l'EE de Bellaterra (Q5-2008), amb un ordinador per a cada dues persones.

Per a informació concreta sobre contingut, dates i hores, etc... de cada curs feu click aquí­.


Els cursos d'introducció a l'auditoria, control de sistemes informàtics i govern de les TICs consten, bàsicament, de: Auditoria de Sistemes d'Informació. Riscs, amenaces i vulnerabilitat. Control dels SI. Pla de contingència. Desenvolupament, adquisició i manteniment dels SI. Contractes, Responsabilitat Civil, Administrativa i Penal. Llei de Protecció de Dades. Llei de Serveis de la Societat de la Informació. Govern de les TICs.

Per a informació concreta sobre contingut, dates i hores, etc... de cada curs feu clic aquí­.